Kända kalufser

Hår

Hår växer hos de allra flesta människor. Det finns sjukdomar som orsakar hårlossning eller total avsaknad av hår. Rent generellt får män mer hår än kvinnor vad anbelangar kroppshår. Kvinnor brukar i gengäld få behålla sitt huvudhår längre än vad män får. Hår är rent anatomiskt trådbundna proteiner som växer ur hårsäckar placerade över kroppen.Continue Reading “Hår”